WISC-R

Wısc-r zekan testi 6-16 yaş grubuna yönelik bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan zeka testidir. Test, bireysel olarak uygulanmaktadır ve 1 – 1,5 saat sürmektedir. Her alt testin soruları test yönergesine uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir. Wısc-r testinin sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir.

STANDFORD-BİNET

Stanford Binet Zeka Testi hem üstün yetenekli çocukların hem de zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan bir zeka testidir.Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan test , uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü hakkında bilgi verir. Süreye dayalı bir test değildir.

WAİS

16 yaş üzerindeki bireylere uygulanan WAIS testi bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır. Test; 5 sözel, 5 performans olmak üzere 10 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

CATELL 2A

Catell 2A bir performans-zeka testidir. 4-7 yaş grubuna yönelik uygulanan bu test zekanın soyut alandaki işlevini saptamaya yöneliktir. Toplam 46 maddeden oluşan testi yanıtlama süresi 25 dakikadır. Testler yaş grubuna uygun şekilde hazırlanmıştır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

 

CATELL 3A

Catell 3A bir performan-zeka testidir.14 yaş ve üzerine yönelik uygulanan bu test zekanın soyut alanındaki işlevini saptamaya yöneliktir. Toplam 46 maddeden oluşan testi yanıtlama süresi 25 dakikadır.Testler yaş grubuna uygun şekilde hazırlanmıştır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

ALEXANDER

İlkkokulu bitiren çocukların teknik becerilerinin belirlenmesi ve daha ileri sınıflara (özellikle sanat okullarına) yöneltmek için geliştirilmiştir. Testte tahta kutular, boyalı küpler verilerek çeşitli problemlerin çözümü istenir.

PORTEUS

Çocuklar, gençler ve yetişkinlerde zeka kapasitesini değerlendirmek ve öngörü oluşturmak için tasarlanmış bir zeka testidir. Sözsüz uygulanan bir performans testidir. Porteus labirentleri testi 15-30 dakika arasında uygulanabilen ve çeşitli zorluk derecesindeki labirentlerden oluşur. Test uygulamasında kalemle çizilen çizgi ile çıkmaz yollara girilmemesi ve çizgilerin geçilmemesi gibi kurallara uyarak labirentin çıkış noktasına ulaşılması beklenir.Porteus testi Üç yaş dan itibaren uygulanan bir zeka testidir.

GOOD-ENOUGH

Çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zekası hakkında bağlantı kurmayı amaçlayan bir testtir. Çizime dayalı bir testtir. Çocuktan bir insan resmi yapması istenir. Çocuk resmi kendi kendisi için çizer. Sonra resimde görülen yanılgılara ve resmin yapılış biçimine göre Good Enough zeka testinde belirlenen kriterler doğrultusunda resmin her bir kısmı için puan verilir. Sonra bu puanlar toplanarak toplam puanın karşılığı olan zekâ yaşı bulunur.

Be Sociable, Share!
    × Destek Hattı