MMPI (Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Minnesota Kişilik Envanteri bireyin kişisel ve toplumsal uyumunun objektif olarak değerlendirilmesini amaçlayan bir ölçektir. 550 maddeden oluşan test “doğru” , “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılmaktadır. Testin 10 kişilik 3 de geçerlik alt testi bulunmaktadır. Alt testler 504 maddeyi oluşturmakta ve bu maddeler normal kişilik özellikleri, psikiyatrik belirtiler, bedensel yakınmalar, toplumsal tutum, inanç ve yargılar, eğitim, evlilik, cinsiyet ve meslek gibi çok çeşitli uyum alanlarını kapsamaktadır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan ve üzerinden birçok araştırmanın yapıldığı kişilik envanterinden birisidir.

Rorschach Kişilik Testi

Mürekkep Lekesi olarak da bilinen Rorschach, bireylerin algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden projektif bir kişilik ve tanı testidir. Çocuk, ergen ve yetişkinlere uygulanabilen test, bireyin kişilik özellikleri ve duygusal işleyişi hakkında bilgi edinmek amaçlı uygulanmaktadır. 10 mürekkep lekesi kartından oluşan test aynı zamanda bireyin yaşadığı ruhsal sıkıntıların altında yatan dinamikler hakkında veriler sunmaktadır. Özellikle bireylerin kendi düşünme süreçlerini açıkça anlatmak için isteksiz olduğu durumlarda altta yatan düşünce işleyişini tespit etmek için kullanılır.

Hacettepe Kişilik Envanteri

Hacettepe Kişilik Envanteri, kişilik kavramını sadece kişinin duygu, düşünce ve davranış biçimlerini içerecek şekilde ele almaktadır. Bireylerin kişilik özellikleri ile kişisel, sosyal ve genel uyum düzeylerini ölçmek, klinik ve normal vakaları teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları yapmak amacıyla geliştirilmiştir.168 soru içeren form ve cevap kağıdından oluşan testte kişisel uyum ve sosyal uyumun değerlendirilebilmesi için kendini gerçekleştime, duygusal kararlılık, nevrotik eğilimler, psikotik belirtiler, aile ilişkileri, sosyal ilişkiler, sosyal normlar ve anti-sosyal eğilimlerin düzeyi ölçülmektedir

Tematik Algı Testi (TAT)

Tematik Algı Testi, 30 resim ve 1 boş karttan oluşan projektif bir kişilik testidir. Bu testte kişiliğin, çatışmalar, baskın dürtüler, ilgi alanları ve güdüler gibi altta yatan dinamiklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kişilerden gördükleri resimler hakkında başı, ortası ve sonu olan birer hikaye yazmaları istenir. Danışanlar hikaye oluşturken “şuanda neler oluyor?” , “resimdeki karakterler ne düşünüyor ve ne hissediyor?” “olaylar bu noktaya nasıl geldi?” , “sonuç nedir?” gibi sorular terapist tarafından yöneltilebilir. Sonrasında hikayeler aynı şekilde terapist tarafından yorumlanarak bir takım bulgulara ulaşılır. TAT çocuklar, gençler ve yetişkinlerde kullanılmakta kişilerarası ilişki dinamiklerini en iyi veren test olarak nitelendirilmektedir.

CAT

C.A.T. testi, değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşan Kız 3-10 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilen kişilik testidir. C.A.T bir çocuk için önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla yaratılmıştır. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

Louıssa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

L.Düss tarafından geliştirilen bu test kişilik komplekslerini ölçmeyi amaç edinmiştir. Yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 hikayeden oluşur. Hikayeler çocukların anlayacağı ve ilgileneceği şekilde düzenlenmiştir.

 

Be Sociable, Share!
    × Destek Hattı