Ankara Gelişim Envanteri ( Agte)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır. Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır. Envanter “Evet, Hayır, Bilmiyorum” şeklinde yanıtlanan 154 maddeden oluşmuştur.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır.Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir.2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

Gessell Gelişim Testi

1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 geometrik şekil bulunur. Şekiller her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir.Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmeksizin başarıyla tamamlayabildiği şekillere bakılır. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zekâ bölümü ve yaşı hesaplanır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

Bender Gestalt Algı Testi

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakaalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi)

Benton Görsel Bellek Testi

Görsel-mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Şekillerin farklı sürelerde sunumunu, şeklin bakarak çizilmesini, çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir.Test, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilmektedir.

Frostig Gelişim Testi

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir testtir. Çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçen,bir olgunluk testidir.  El-Göz Koordinasyonu,şekil zemin ayrımı,algılama sabitliği, mekânla konumun algılanması,mekân İlişkilerinin algılanması, olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçen bir performans testidir.

Bourdon Testi

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir.Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.

D2 Dikkat Testi

Test, seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir. Psikomotor hız (doğru ve yanlış işaretlemeler) gösterilen performansın kalitesi bu testte değerlendirilmektedir. 9 yaş ve üzeri için uygulanabilir.

Frankfurter Testi

Frankfurter dikkat testi 60-72 ay arası çocuklara elma ve armut figürleriyle uygulanan bir dikkat testidir. Farklılıkları bulma puanı ve hızıyla ilgilidir.Dikkat eksikliğini belirlemede etkilidir

Be Sociable, Share!
    × Destek Hattı