Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza  başvurunuz.

Bütüncül psikolojik danışma  , birçok  kuramının teknik, yöntem ve süreçlerinin kişiye ve yaşamış olduğu sorun alanına göre entegre edilmesinden ortaya çıkmaktadır. Bilişsel davranışçı danışma,  varoluşçu desteklerin her birinin insan davranışlarının gerçekliğini anlayabilmek adına önemli olduğunu kabul etmesine rağmen tek başına yetersiz olduğunu düşünmektedir. Her danışma ekolünün insanın bir yönünü çok iyi tanımlarken bazı yönlerini anlama konusunda zayıflık gösterdiğini, ortaya koydukları bilgilerin ve uygulamaların, bazı problemli davranışların değişimine çok ciddi katkılar sunarken bazı sorun alanlarında yetersiz kaldığını düşünmektedir. Bütüncül psikolojik, danışanın karakter özelliğine, kültürüne, sorun alanına ve beklentilerine göre danışmaya daha yararlı hale getirebilmek adına kişiye özel sürecin yapılandırılması amaçlanmaktadır. Özellikle son 20 yılda dünya genelinde yaygınlaşan bütüncül psikolojik danışma yaklaşımının, gün geçtikçe daha çok tercih edilir duruma geldiği gözlenmektedir.

× Destek Hattı